Våre partnere:

Blått Hav er et ikke-kommersielt aksjeselskap som drives av et sterkt engasjement og ideelle målsettinger. Derfor er vi avhengig av våre gode støttespillere og samarbeidspartnere for å kunne drive arbeidet med å engasjere ungdom og bidra til innovasjon og bærekraftig utvikling i havrommet i den kommende tid.

STØTTESPILLERE

SAMARBEIDSPARTNERE

Bli støttespiller for Blått Hav!

Våre støttespillere får logoprofilering og invitasjoner til nettverkssamlinger mm.

Ta kontakt med André på ah@blaatthav.no