Foreningen Blått Hav Norge er en frivillig organisasjon som har som formål å bidra til et renere og sunnere hav, finne nye og  bærekraftige løsninger og fremme grønn vekst og næringsutvikling  innenfor havrommet.

Dette skal vi gjøre gjennom å utvikle og spre kunnskap om havet og bærekraftig utvikling.