Blått Hav Norge er en frivillig forening som har til formål å bidra til et renere og sunnere hav, til å finne nye og  bærekraftige løsninger innenfor havrommet og til å fremme grønn vekst og næringsutvikling  innenfor havrommet.

Dette skal vi gjøre gjennom å spre og utveksle kunnskap om miljøvern samt utdanne befolkningen til bærekraftig innovasjon og entreprenørskap, knyttet til havrommet. 

 

kilo plast havner i havet hvert minutt

kilo plast havner i havet per døgn

åtte millioner tonn plast havner i havet hvert år

i 2050 er det mer plast i havet enn fisk

Blått Havs Innovasjonsløp

Blått Havs Innovasjonsløp handler om å finne bærekraftig løsninger i og for havet. Det er et gratis praktisk-faglig gründerprogram for alle mellom 18 og 30 år som vil lære seg å bli bærekraftige entreprenører.

Her møtes unge mennesker med en felles interesse for havet, for å finne gode løsninger sammen.