Våre partnere:

Foreningen drives av et sterkt engasjement og hjelpen vi får av våre gode støttespillere og samarbeidspartnere. Tusen takk til alle dere som bidrar!

STØTTESPILLERE

SAMARBEIDSPARTNERE

Bli støttespiller for Blått Hav!

Ta kontakt med oss!